Granroth-Junes sukusivut - släktportal - family site Granroth-Junes
Etusivu/ index
Suvun historiaa
Sukukokous
Sukuseura
Släktens historia
Släktmöte
Släktföreningen
In English

Släktföreningen Granroth-Junes sukuseura

Släkten Granroth-Junes släktförening har grundats den 9-10 juli 2005 i Torneå. Då utsågs en styrelse för släktföreningen och verksamhetsreglerna godkändes. Släktföreningens gängse uppgift är att upprätthålla kontakter inom släkten mellan släktmötena. Föreningens årsmöte hölls den 5-6 juli 2008 i Jakobstad och nästa släktmöte anordnas i Torneå på sommaren 2011.

Stephan Granroth, foto: mjSläktföreningen heter ”Släktföreningen Granroth-Junes sukuseura” och som ordförande fortsätter Stephan Granroth. Föreningen fick ny viceordförande i Jakobstad, när Jouko Junes föreslog att Vesa Junes ska väljas till hans plats i styrelsen. Ingegerd Ekstrand från Helsingfors fortsätter som sekreterare och Seija Palo från Torneå som kassör. De övriga styrelsemedlemmarna under verksamhetsperioden 2008–2011 är Kristina Fors, Gustav Granroth, Kerstin Granroth och Kaarlo Peräntie.

Personer som är födda i släkten och de som lever med dem i äktenskapsliknande förhållanden kan bli medlemmar i släktföreningen. Vill du bli medlem, så ta dig en titt på stadgarna om du uppfyller kraven. I första hand vill vi samla ättlingar till Bengt, även kallad Benedictus, Granroth.

Som medlemsavgift i föreningen fastställdes vidare 5 euro/person och år. Avgiften kan betalas för ett, två eller högst tre år in på Sampo Bank, konto IBAN: FI9480002439039628 ja SWIFT-BIC: DABAFIHH (uppge adress och ev. e-post!). Litet över hundra personer hade betalat sin medlemsavgift innan den 5 juli 2008. Alla Granrothättlingar kan självklart delta i släktfester, men bara de som registrerat sig som medlemmar har rätt att yttra sig på släktmötet.

Släktföreningens budgetår är ett kalenderår. Den första verksamhetsperioden är tre år. Föreningens ekonomi redovisas och godkännes vid släktmöten. De skall, enligt reglerna, anordnas med 3–5 års mellanrum. Som revisorer fortsätter Esko Palo och Jaakko Junes och som ersättare Katri Vilppola och Tarja Junes-Rantamaa.

STADGAR för släktföreningen


Kontaktuppgifter för styrelsen (2008-2011)

Stephan Granroth, ordförande, stephan.granroth@btinternet.com
Vesa Junes, viceordförande, vesa.junes@metsaliitto.fi, 050 598 8061
Ingegerd Ekstrand, sekreterare, granjun@hotmail.com, 040 849 6561
Seija Palo, kassör, seija.palo@pp2.inet.fi, 0500 654 002
Kristina Fors, kristina.fors@multi.fi
Gustav Granroth, gustav.granroth@fimnet.fi
Kerstin Granroth, kerstin.granroth@jakobstad.fi
Kaarlo Peräntie, kaarlo.perantie@tornio.fi 

 

  Genomföring av hemsidorna - Mikko Junes