Granroth-Junes sukusivut - släktportal - family site Granroth-Junes
Etusivu/ index
Suvun historiaa
Sukukokous
Sukuseura
Släktens historia
Släktmöte
Släktföreningen
In English

UPPGIFTER FÖR SLÄKTBOKEN

Åt släkten Granroth-Junes göras en ny släktbok, som ska bli färdig under året 2009. Flera personer har bidragit med utredningar över sin egen släktgren, men mer behövs. Vi önskar speciellt få uppgifter som för ned släktgrenarna till dags dato men också uppgifter angående tidigare generationer. Samtidigt kan vi korrigera och komplettera uppgifter i tidigare släkthäften.

Kopiera blanketten för flera generationer och syskon, eller skriv fritt.
OBS! Den utskriftbara blanketten måste returneras i kuvert senast den 15 februari 2009 till Ingegerd Ekstrand, Malmåkersvägen 8 B 9, 00350 HELSINGFORS. TACK i förväg!

Ingegerd Ekstrand

Med bästä hälsningar!

Ingegerd Ekstrand, 040 849 6561
redaktör för släktbokenFyll Din familjetabell här:

Släktuppgifter genom Internet
Blanketten i utskriven form (fyll i, utskrift och sänd via post)


Föreskrifter för påfyllning av blankett.Genomföring av hemsidorna - Mikko Junes