Granroth-Junes sukusivut - släktportal - family site Granroth-Junes
Etusivu/ index
Suvun historiaa
Sukukokous
Sukuseura
Släktens historia
Släktmöte
Släktföreningen
In English

SLÄKTFÖRENINGEN GRANROTH - JUNES SUKUSEURA RF
Välkommen på släktträff och släktmöte
i Torneå den 9–10 juli 2011!

Tre år har gått sedan vi — drygt 220 ”granrötter” — samlades till släktträff i Jakobstad. Nu är det dags igen men nu i Torneå dit 16-årige ynglingen Anders Gustaf Granroth sökte sig från hemmet i Pirilö i Pedersöre år 1840. På Kiviranta öster om Torne älv bor i dag många av Anders Gustafs ättlingar.

Släktträffen och släktmötet hålls på Peräpohjolan Opisto, Kivirannantie 13–15 i Torneå, där det också är möjligt att boka inkvartering för 69 €/ 2hh/ natt, inklusive sänglinne och frukost. Deltagarna bokar själva rum direkt: Marja-Leena Dunder, 040 536 4423, myyntipalvelu@ppopisto.fi senast den 20.6.2011. Möjligt samtidigt boka lätt kvällsmål på fredag à 6 €/person.

Lördagen den 10 juli kl. 10.00 beger vi oss till marknaden invid Torneå kyrka. Gudstjänst enligt gammal tradition 10.30. Klockan 12–13 anmälan till släktträffen på Peräpohjolan opisto där vi äter lunch klockan 13. Släktträff med program klockan14. Klockan 19 supé.

Söndagen den 10 juli inleds med kransnedläggning vid släktgravarna och gudstjänst i Nedertorneå kyrka. Klockan 12.30 är det dags för lunch och kaffe. Släktföreningens årsmöte börjar klockan 13.30 på Peräpohjolan opisto.

Anmälan önskar vi senast 12.6.2011. Fyll i bifogade blankett och returnera till sekreteraren Ingegerd eller gå in och gör anmälan på föreningens webbplats www.granroth.fi

Kryssa för vad du önskar delta och betala summan senast 20.6.2011 på släktföreningens konto IBAN: FI9480002439039628 och SWIFT-BIC: DABAFIHH. Samtidigt kan du betala medlemsavgiften 5 euro för år 2011.

Släktbuss till Torneå? Fredag eftermiddag den 8 juli avgår släktbussen från Jakobstad (eller Nykarleby) med retur söndag direkt efter årsmötet. Om alla 58 platser fylls är priset tur och retur endast 30 euro/person. Meddela om du är intresserad av släktbussen eller av en gemensam resa med sovvagn från Helsingfors då du anmäler dig eller ring Ingegerd för mer information.

Släktböcker. Den stora släktboken ”Släkten Granroth under tre sekler” och boken om Junesgrenen ”Tarinoita Kivirannan Junesten vaiheista ja elämänpiiristä” kan köpas på träffen.

OBS! Berätta om släktträffen för din närmaste släkt! Alla når vi inte utan just din hjälp! Tack!

Hjärtligt välkommen på släktträff!

Stephan Granroth, ordförande
Vesa Junes, vice ordförande
Ingegerd Ekstrand, sekreterare

Tilläggsuppgifter:
Ingegerd Ekstran granjun@hotmail.com, 040 849 6561 (kvällar 18-21)

 

Vår globala släkt trivdes tillsammans i Jakobstad

Släkten Granroth-Junes, som brett ut sig till världens alla hörn, samlades till sin femte gemensamma släktträff i ett sommarfagert Jakobstad den 5-6 juli 2008. Omkring 230 av släktens medlemmar möttes på Oxhamns skola. De mest långväga kom från USA, enbart för träffen.

Granrotheja Yhdysvalloista, kuva: mj
Granrötter från USA: Elizabeth Seagren (NY) t.v., Susan Haven med maken Lyle (Nevada)

Vid sidan av själva släktträffen besökte vid också lokala sevärdheter och släktens boplatser i Jakobstad med omgivning. De få Torneåättlingar på plats uppskattade speciellt besöket på Pirilö och platsen där släktgrenen Junes stamfar, Anders Gustaf Granroth, hade sitt hem i tiden.

Skotlantilainen ilta, kuva: mj

 

Kronan på verket var “Skotsk afton” på lördagskvällen. Kristina och Per-Erik Fors berättade i ord och bild om den givande släktresan år 2007 då med besök i William Ross´ födelsetrakter. Också maten, drycken, musiken och samvaron hade skotska förtecken.

Släktresan gav mersmak och en ny resa planeras sensommaren 2009, med deltagande i klanen Ross´ stora släktträff. Mer om program och tidpunkt ges på släktens webbplats under höstens lopp.

Varapuheenjohtajien vahdinvaihto, kuva: mj
Vahdinvaihto: Vesa Junes (vas) valittiin Jouko Juneksen tilalle hallitukseen.

I samband med släktträffen höll Släktföreningen Granroth-Junes r.f. sitt andra ordinarie årsmöte (föreningen grundades i Torneå 2005). Drygt 100 släktmedlemmar har till dags dato erlagt medlemsavgiften på 5 euro per år. Styrelsen omvaldes I övrigt, med undantag av vice ordföranden Jouko Junes som ställde sin plats till förfogande.Till ny vice ordförande utsågs Vesa Junes.

Vi är många i vår släkt, och släktboken, som är under arbete, har vuxit till ett synnerligen omfattande projekt. Avsikten är dock att ge ut släktboken under år 2009. Uppgifter kan fortfarande sändes in bl.a. via blanketten lomakkeella på denna webbplats, helst inom september 2008. Om insamlingen av släktfoton meddelas i början av oktober 2008, också på vår webbplats.

Släktträffen i Jakobstad avslutades med kransnedläggning på släktgrenarna Granroths och Heselius släktgravar och gudstjänst i Pedersöre kyrka,så välbekant för vår stamfar Gustaf Bengtsson Granroth, kapellan i församlingen på 1700-talet.

Släkten Granroth-Junes nästa släktträff hålls i Torneå i juli år 2011. (mj, översättning: ie)

Till fotoalbum


SLÄKTFÖRENINGEN GRANROTH - JUNES SUKUSEURA RF
Välkommen på släktträff och släktmöte
i Jakobstad den 5–6 juli 2008!

Det är dags för den tredje släktträffen sedan traditionen återupptogs år 2002 efter ett avbrott på 40 år! Drygt 400 ättlingar till kapellanen Bengt Granroth samlades i Jakobstad år 2002. I Torneå år 2005 var vi färre men samhörigheten var desto större.

Släktträffen hålls i Oxhamns skola, Paul Hallvars gata 3 i Jakobstad lördagen den 5 juli med start klockan 12.30. Dörrarna öppnas redan 10.30 och från klockan 11 kan den som så önskar delta i lunchen. Efter släktfesten finns möjlighet att delta i upplevelseguidning i Aspegrens trädgård i 1700-tals stil alternativt guidad rundtur i buss. Dagen avrundas med Skotsk afton med middag i Oxhamns skola.

Söndagen den 6 juli samlas vi till gudstjänst i Pedersöre kyrka klockan 10. Efter uppvaktning vid släktgravar avnjuter vi lunch i församlingshemmet invid kyrkan. Släktföreningens årsmöte klockan 13 i församlingshemmet.

Anmälan önskar vi få inom maj månad. Den kan göras på webbplats eller på blankett, som har blivit utdelade genom posten. Mötesavgiften är 10 euro för alla deltagare som fyllt 18 år. Kryssa för vad annat du önskar delta i och betala hela summan senast den 15 juni på släktföreningens konto Sampo Bank, konto 800024–39039628. Betalar Du avgiften utomlands är kontot FI9480002439039628.

Önskar Du bli medlem i släktföreningen, vänligen betala in 5 euro för år 2008 på samma konto. Styrelsen har beslutat föreslå för årsmötet att den som erlagt avgiften före årsmötet ska ha rätt att delta med fulla rättigheter då detta är vårt första årsmöte. Träffen är öppen för alla.

Ett stort TACK till alla er som sänt in uppgifter för släktboken! Har Du inte gjort det ännu, går det fint via webbsidan, eller med blankett, som Du kan sända genom posten. Släktboksmaterialet presenteras på släktträffen.

Tyvärr har vi inte ännu lyckats spåra upp alla medlemmar i vår stora släkt - adressregistret är inte heller fullständigt. Så vänligen informera också Du!

Hjärtligt välkommen på släktträff!

Stephan Granroth, ordförande
Jouko Junes, vice ordförande
Ingegerd Ekstrand, sekreterare och möteskoordinator

Mera information ger:
Ingegerd Ekstrand mobilnr 040 849 6561 (kvällstid)
Föreningens epost: granjun@hotmail.com
Kristina Fors mobilnr 050 535 7748 (kvällstid)


En lyckad släktträff i Torneå 2005

Julihettan och en varm och glad stämning omgav den fjärde gemensamma Granroth-Junes -släktträffen 9-10 juli 2005 i Kiviranta i Torneå. Träffen anordnades på Peräpohjolan Opisto och i träffen deltog drygt 200 släktmedlemmar, en tredjedel av dem hade kommit från Jakobstad.

Gränslösa Spelmän från Torneå och Haparanda underhöll på dagen, bild: mjPå sidan om det officiella programmet erbjöd släktträffen möjlighet till att träffa både nära och lite mera avlägsna släktingar. Nya bekantskaper föddes och gamla bekantskaper uppdaterades. Kronan på verket var den utmärkta omgivningen och den utsökta trakteringen.

Under lördagseftermiddagens tillställning berättade emeritusprofessor Jorma Palo om släktens forna celebriteter och original. Till vår släkt räknas bland annat Pehr Kalm ( 1716-1779) som var en berömd botaniker och kollega till Carl von Linné. I sin egen föredrag berättade Stephan Granroth om släktens förfäders öden i Skotland

Rundtur förde oss bl.a. till Suensaari i Torneå, bild: mjI samband med släktträffen grundades också Granroth-Junes –släktförening, om den kan du läsa mera under rubriken Släktförening. Lördagens program avslutades med en rundtur i Torneå och Haparanda, festmiddag och en gemensam soaré på Peräpohjolan Opisto.

På släktträffen skedde flera glada återseenden, bild: Mauri JunesEn glädjande stor del av släktträffens deltagare var barn och ungdomar, vilket lovar gott för framtida släktträffar. Släktträffen var en viktig händelse också för släktgrenen Junes för det den senaste släktträffen skedde för 16 år sedan.

Söndagens gudstjänst i Nedertorneå kyrka, kransnedläggning på släktgraven och en gemensam lunch på Peräpohjolan Opisto bildade ett värdigt avslutning för den lyckade släktträffen. Nästa släktträff kommer att bli i Jakobstad sommaren 2008.

Översättning: Mauri Junes

Jorma Palos tal: "En hetsig och nyckfull släkt"


Genomföring av hemsidorna - Mikko Junes